Utställning

Det ursprungliga syftet med hundutställning är att utvärdera avelsresultat med fokus på rastyp, konstruktion och sundhet. Men jag skulle nog vilja säga att idag är det mer en mycket trevlig, social hobby att ställa ut sin hund. Man träffar likasinnade och får ägna en hel dag till att prata hund. Men allt går ändå ut på att hunden ska jämföras med idealhunden som den beskrivs i varje rasstandard.

Varje domare gör sin egen bedömning av hur din hund motsvarar standarden. Ena dagen kan den vinna Bäst i ras och när den nästa dag visas för en annan domare så kan den få en sämre bedömning och bli helt oplacerad. Det är viktigt att komma ihåg att hunden ändå är densamma!
West Highland White Terriers ställs ut i grupp 3 och i varje grupp finns det olika Utställningsklasser beroende på din hunds kön, ålder och hur din hund blivit placerade i tidigare utställningar 

Det finns både officiella och inofficiella hundutställningar. En officiell utställning kan vara nationell, internationell eller Nordisk.  
För att få vara med på en officiell utställning måste du vara medlem i SKK.  Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Sättet att visa upp sin hund på bästa sätt kallas för handling. För att ge din hund och dig själv de bästa förutsättningarna inför en tävling krävs det handlerträning som också kallas för ringträning (se nedanstående kapitel som handlar om ringträning) samt en mer frekvent trimning av din Westie. 

En Westie Utställningstrim skiljer sig från vardagstrim. För att utställningstrimma en Westie, behövs först en grundtrimning och därefter ska hunden trimmas var tredje vecka enligt ett i förväg uppgjort schema upp till utställningen. SÅ prata med båda din uppfödare och trimmare i god tid innan utställningen för hjälp, tips och råd inför utställningen.

Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav för West Highland White terrier, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a

Se nedanstående länkar från SKK omkring rasstandard för Westie etc; 

West highland terrier

Raskompendium

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå