Det var med en viss undran när jag och andra medlemmar i Westie i Syd, WiS, läste det senaste numret av WestieNytt (nr 1 2022) att WiS står som ”arrangör” för WestieAlliansens BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund) arrangemang.

Som ordförande i WiS vill jag gärna klargöra att detta är en aktivitet som Westie Alliansen arrangerar för sina medlemmar och att de olyckligtvis har använt sig av vårt, ”Westie i Syds” namn. Detta skapar tyvärr åter förvirring för våra medlemmar i resp. föreningar och det är både trist och beklagligt.

Westie Alliansens, WA, lokala aktivitetsgrupp heter SydWestie (det står även på WA medlemskort) och det borde framgått tydligare i annonsen i Westie Nytt.