Under perioden den 1 mars till den 20 augusti är du skyldig att ha extra uppsikt över hunden när ni vistas i naturen. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som får gå lösa under denna tid och då ska hunden högst vara någon meter ifrån dig och du behöver ha kontroll över din hund. 

Vad gäller under övrig tid på året? Vilket ansvar har jag som hundägare? Gäller kopplingstvång i alla nationalparker?

Läs vidare i länken nedan, vilken leder till "hundar i naturen" på Naturvårdsverkets hemsida.

Hundar i naturen (naturvardsverket.se)