Om uppfödarna

Avel och uppfödning av West highland white terrier

Vi som föder upp renrasiga hundar i Sverige är anslutna till och medlemmar i Svenska kennelklubben (SKK), följer deras avelspolicy och grundregler. Jordbruksverket och i vissa fall även Länsstyrelsens regler för hunduppfödare ska du också känna till och följa när du är hunduppfödare i Sverige.
West highland white terrier är en populär ras både i Sverige och hela världen med stor efterfrågan på valpar.  Under den sista tio års perioden har det registrerats mellan 160-200 westies per år hos SKK. 

En kennel skapar ett gott rykte genom att meritera sina avelsdjur. De flesta som är uppfödare tycker det är viktigt och roligt att meritera sina uppfödningar även om detta också är förknippat med kostnader till exempel i form av anmälningsavgifter, resor, utrustning och tid.
Westie är en ras som inte ingår i något hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben.

Som uppfödare av Westie  har vi en viktig funktion att verka för att endast friska och sunda hundar finns och går i avel.  Framgångsrika uppfödare ser till att inte para sina tikar för tidigt (vid minst 18 månaders ålder) samt utvärderar kontinuerligt sina uppfödningar. Vidare är det viktigt att uppfödare beaktar att inte para och göra kombinationer så att inavels graden blir för hög samt medverka till att öka populationen i rasen. Allt fler uppfödare och valpköpare uppmuntras till att genomgå BHP= beteende- och personlighetsbeskrivning, vilket är en test på hundens mentalitet.

Hanhundsägare och verksamma uppfödare med framgångsrika avelsdjur skall verka för att minska risken för matadoravel och ta kloka beslut för hur hanhunden används i avel. Det finns fördelar med att använda äldre hanhundar då möjligheten att under flera år följa kullsyskon och avkommor kunnat göras. Därför är det viktigt att unga hanar används måttligt för att minska risken för spridning av ärftliga åkommor som upptäcks och debuterar sent.

Westie har några rasbundna sjukdomar där vi vill börja med att nämna hud- och allergiproblem. Det är mycket viktigt att din uppfödare kan hjälpa och råda dig till en bra veterinär om detta skulle uppstå så att hunden får bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv. Ett par andra rasbundna sjukdomar, som uppträder någon gång då och då i rasen, är CMO (en käk sjukdom som är recessivt anlagsburen) samt Legg- Calvé- Perthes (en höftledssjukdom som i de flesta fall måste opereras).

Uppfödare skall när valparna säljs ha registrerat sina valpar i Svenska Kennelklubben och veterinärbesiktigat (vaccinering + chip) dessa.

Följande dokument ska finnas vid valpköpet:

  • Registreringsbevis dvs stamtavla från SKK = Svenska Kennelklubben med tre generationer vilket intygar att valpen är registrerad. (OBS ej Jordbruksverkets eller annan ”hemmagjord” variant av stamtavla)
  • Veterinärbesiktningsintyg på valpen som är högst sju dagar gammalt samt vaccinationsintyg på rekommenderade vaccinationer. Valpen ska vara Id-märkt.
  • Valpen ska vara försäkrad via uppfödaren genom ”dolda fel” försäkring (uppfödaren har oftast även valpkullsförsäkring). Uppfödaren ska hjälpa till med hundförsäkring till valpköparen.
  • SKK:s = Svenska kennelklubbens avtal ska användas vid köp eller vid avtalsupprättande (till exempel vid fodervärdsavtal)
  • En broschyr som beskriver westiens skötsel och matlista som beskriver vad din valp/hund ska äta. 
  • En rekommendation till en sakkunnig trimmare av Westie.

 Att driva en kennel och föda upp hundar är roligt, spännande, utmanande och ansvarfullt. Det krävs mycket intresse och arbete. Förutom tid och engagemang så är det många kostnader att räkna med för att dina hundar ska må bra, skapa ett gott rykte för rasen och få efterfrågade valpar. Tillsammans skapas då ett intresse för den ras som finns och är närmast vårt hjärta, West highland white terrier!

För Westie i Syd
Inger Persson
Utbildad avelsfunktionär i Svenska kennelklubben

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå